017-6037196 info@serotech.com.my
serotech_header_fb

Serotech Sdn. Bhd. adalah syarikat bersekutu ABS Holdings Berhad yang membawa jenama ABS Agro.